Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Zajímavosti a památky

Území obce Kurovice spadá do mikroregionu Holešovsko. Charakter katastru obce je spíše agrární. Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Za tímto účelem jsou využívány: sportovní hřiště, procházkové trasy v okolí obce, nebo soukromé ubytování a rekreace.

V obci se nacházejí následující evidované nemovité kulturní památky:

  1. Hrad
  2. Farní kostel sv. Kunhuty
  3. Kříž na hřbitově
            

Dominantou Kurovic je kostel sv. Kunhuty v centrální části obce (na návsi), který je patrný i z dálkových pohledů. Dále je nápadný zámek - tvrz. Objekt zámku (tvrze) je v současnosti v rekonstrukci, ale je využíván na různé akce - např. Pálení čarodějnic, Halloween, Advent.

 

Dále v katastru Kurovic naleznete krásnou přírodní památku Kurovický lom

 

Zástavba obce z velké části zachovává tradiční charakter, v některých objektech jsou přítomny fragmenty starších architektur. Pozornost si zaslouží kříž před kostelem, pomník zemědělce vedle Národní školy a budova Národní školy. V obci nalezneme také charakteristické usedlosti, vypovídající o způsobu hanáckého lidového stavitelství (domy č.p. 6, 7, 9, 14, 25, 53, 82, 87).

 

Vlastní zastavěná část obce se nachází v severní části kurovického katastru. Zastavěná část obce je lemována plochami sadů a zahrad, na které bezprostředně navazují plochy orné půdy. Kurovice lze charakterizovat jako návesní ulicovku s řadovou zástavbou tradičních usedlostí. Po stránce architektonické odpovídají obytné objekty v obci typu vesnické zástavby. Fotogalerie